Lưu trữ website | Truyền Thông Cửu Long
Tuyển
dụng

SEO là gì? Tại sao SEO trang web lại quan trọng?

seo trang web

✅ SEO trang web là viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và là một kỹ thuật đặc biệt trong Internet Marketing. Mục đích giúp website đạt được thứ hạng cao trên các trang tìm kiếm, tiêu biểu là Google.

0939.363.262 Liên hệ Tuyển dụng Thông báo Youtube