Giới thiệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CỬU LONG cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại https://truyenthongcuulong.com/ (bao gồm cả các trang web con, các dịch vụ trực tuyến và các ứng dụng di động liên quan) (gọi chung là “Trang web”). Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Loại thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin chính:

 • Thông tin cá nhân: Đây là thông tin có thể được sử dụng để xác định bạn trực tiếp, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số thẻ tín dụng và thông tin thanh toán khác. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Thông tin phi cá nhân: Đây là thông tin không thể được sử dụng để xác định bạn trực tiếp, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt web và loại thiết bị, dữ liệu sử dụng trang web và các trang web giới thiệu. Chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân tự động khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và quản lý Trang web và các dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web và các dịch vụ của chúng tôi, và để quản lý tài khoản của bạn.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web, chẳng hạn như bằng cách đưa ra các đề xuất sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn.
 • Giao tiếp với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giao tiếp với bạn về tài khoản của bạn, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.
 • Cải thiện Trang web và các dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện Trang web và các dịch vụ của chúng tôi, và để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi:

 • Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba.
 • Chúng tôi được yêu cầu pháp lý để chia sẻ thông tin của bạn.
 • Chúng tôi tin tưởng rằng việc chia sẻ thông tin của bạn là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của những người khác.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào đảm bảo hoàn toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng nếu bạn làm vậy, bạn có thể không thể truy cập hoặc sử dụng một số tính năng của Trang web. Bạn cũng có thể chọn hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc tiếp thị từ chúng tôi bất cứ lúc nào.

Quyền của bạn

Bạn có một số quyền đối với thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Quyền truy cập và sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền yêu cầu chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba khác.

Thay đổi Chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật trên Trang web của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên cập nhật để tránh hiểu lầm!