Lưu trữ TUYỂN DỤNG | Truyền Thông Cửu Long

Tuyển dụng nhiều vị trí

Truyền thông cửu long tuyển dụng

Marketing Online – Chờ đợt tuyển Video Editor (Có kiến thức về Social là một lợi thế) – Chờ đợt tuyển Nhân Viên Tư Vấn & Chăm Sóc Khách Hàng (ưu tiên sinh viên ngành Y) – Đã tuyển đủ Kế Toán Thuế (Báo cáo thuế, báo cáo tài chính…) – Đã tuyển đủ Nhân… [xem thêm]

0939.363.262 Liên hệ Địa chỉ