Lưu trữ công nghệ blockchain | Truyền Thông Cửu Long
Hồ Sơ
Năng Lực
BOOKINGcông nghệ blockchain
title
công nghệ blockchain
title

Công nghệ Blockchain là gì? Cách thức hoạt động và các ứng dụng của Blockchain

Công nghệ Blockchain là gì?

Công nghệ Blockchain, công nghệ lưu trữ và truyền dữ liệu phi tập trung, ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: kinh tế tài chính, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, lĩnh vực giải trí, y tế hay giáo dục….

0939.363.262 Liên hệ Tuyển dụng Thông báo Youtube