Lưu trữ cách thức hoạt động của blockchain | Truyền Thông Cửu Long
Hồ Sơ
Năng Lực
BOOKINGcách thức hoạt động của blockchain
title
cách thức hoạt động của blockchain
title

Công nghệ Blockchain là gì? Cách thức hoạt động và các ứng dụng của Blockchain

Công nghệ Blockchain là gì?

Công nghệ Blockchain, công nghệ lưu trữ và truyền dữ liệu phi tập trung, ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: kinh tế tài chính, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, lĩnh vực giải trí, y tế hay giáo dục….

0939.363.262 Liên hệ Tuyển dụng Thông báo Youtube