Giới Thiệu Sản Phẩm
Thời lượng: 2 phút
Nội dung: Giới thiệu các món ăn, nước uống, quà tặng, đồ kỹ niệm, sản phẩm nhỏ gọn… Phù hợp với các quán ăn nhỏ, quán café, nhà hàng loại nhỏ, cửa hàng đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, tiệm decal xe, các câu lạc bộ nhỏ.
Hỗ trợ MC
Dựng video hoàn chỉnh
Thời gian: 1-3 ngày
Hỗ trợ thay đổi text miêu tả
Xem chi tiết từng gói dịch vụ để hiểu rõ.
Event, Sự Kiện, Sinh Nhật
Thời lượng: tùy thực tế
Nội dung: Giới thiệu các món ăn, nước uống, quà tặng, đồ kỹ niệm, sản phẩm nhỏ gọn… Phù hợp với các quán ăn nhỏ, quán café, nhà hàng loại nhỏ, cửa hàng đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, tiệm decal xe, các câu lạc bộ nhỏ.
Hỗ trợ MC
Dựng video hoàn chỉnh
Thời gian: 1-3 ngày
Hỗ trợ thay đổi text miêu tả
Xem chi tiết từng gói dịch vụ để hiểu rõ.
Tour Du Lịch
Thời lượng: tùy thực tế
Nội dung: Giới thiệu các món ăn, nước uống, quà tặng, đồ kỹ niệm, sản phẩm nhỏ gọn… Phù hợp với các quán ăn nhỏ, quán café, nhà hàng loại nhỏ, cửa hàng đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, tiệm decal xe, các câu lạc bộ nhỏ.
Hỗ trợ MC
Dựng video hoàn chỉnh
Thời gian: 1-3 ngày
Hỗ trợ thay đổi text miêu tả
Xem chi tiết từng gói dịch vụ để hiểu rõ.
Kỷ Yếu, MV ngắn
Thời lượng: 3-5p
Nội dung: Giới thiệu các món ăn, nước uống, quà tặng, đồ kỹ niệm, sản phẩm nhỏ gọn… Phù hợp với các quán ăn nhỏ, quán café, nhà hàng loại nhỏ, cửa hàng đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, tiệm decal xe, các câu lạc bộ nhỏ.
Hỗ trợ MC
Dựng video hoàn chỉnh
Thời gian: 1-3 ngày
Hỗ trợ thay đổi text miêu tả
Xem chi tiết từng gói dịch vụ để hiểu rõ.

Tất cả khách hàng của Truyền Thông Cửu Long dù sử dụng gói dịch vụ Video nào cũng đều được hỗ trợ mở kênh Youtube và tư vấn phát triển kênh miễn phí nếu có nhu cầu. Mức giá trị từ 3.000.000 trở lên được hỗ trợ kiểm tra kênh cũ có đạt chuẩn SEO Video hay không miễn phí.